Liên đội viếng nghĩa trang liệt sĩ xã nhà nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.