Liên đội trường TH&THCS Thái Thủy tổ chức Đại hội liên đội năm học 2018-2019