• Nguyễn Trường Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989481937
  • Email:
   thotaybac2014@gmail.com
 • Đỗ Hữu Thụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936906276
  • Email:
   thumyloc2@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn, Phó tổng phụ trách, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984016039
  • Email:
   hienthaithuy2@thaithuy.edu.vn
 • Tô Thị Loan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0368963478
  • Email:
   anhthaithuy2@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945014491
  • Email:
   loanthaithuy2@thaithuy.edu.vn
 • Tô Đức Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982715937
  • Email:
   huythaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách, giáo viên
  • Email:
   bachthaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Cao Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tuoithaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386478595
  • Email:
   aithaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   binhthaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Cao Thị Duyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   duyenthaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lythaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thị Thoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thoanthaithuy12@thaithuy.edu.vn
 • Hoàng Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987420184
  • Email:
   nguyetthaithuy12@thaithuy.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 148
Năm 2020 : 4.745